Организатор на Играта:

„БЕНУ България“ ЕООД, ЕИК 206877150 със седалище и адрес на управление в България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1700, район Студентски, ул. „Околовръстен път“ № 199А („Организатор“).

Общи Разпоредби:

  1. Обхват: Настоящите общи условия („Условия“) се прилагат за всеки индивидуален потребител („Участник“), който избере да участва в промоционалната игра „Колело на Късмета“ („Играта“), организирана и управлявана от „БЕНУ България“ ЕООД („Организатор“) и проведена на уебсайта www.benu.bg („Сайт“).
  2. Условия за Участие: Участието в Играта „Колело на Късмета“ е доброволно и се счита за безусловно и пълно приемане на настоящите Общи Условия, както и на всички други приложими правила и наредби, определени от Организатора. Играта е отворена за всички регистрирани и нерегистрирани потребители на уебсайта www.benu.bg, които са на възраст над 18 години и се намират на територията на Република България по време на участието им. Служители на „БЕНУ България“ ЕООД, техните семейства, както и всички лица, пряко или непряко свързани с организацията и/или управлението на Играта, са изключени от правото на участие. За да участвате в Играта, трябва да последвате стъпките, описани на Сайта. Това може да включва, но не е ограничено до, въвеждане на лични данни, използване на потребителски интерфейс на Сайта или други действия, както са определени от Организатора.
  3. Механизъм на Играта: Играта „Колело на Късмета“ е организирана с цел забавление и ангажираност на потребителската общност на уебсайта www.benu.bg. Всеки регистриран или нерегистриран потребител на сайта има право да участва, като следва инструкциите за завъртане на виртуалното „Колело на Късмета“, разположено на сайта. Всеки участник има право да завърти колелото само веднъж за периода на провеждане на играта. Играта не е хазартна активност и е с цел забавление. Всички правила, условия и други важни аспекти относно играта ще бъдат комуникирани чрез уебсайта или други официални канали на „БЕНУ България“ ЕООД.
  4. Награди: В играта са предвидени 11 различни награди, които се получават на случаен принцип, под формата на промо код, който може да бъде използван при покупка на продукти в сайта (кодовете не са валидни за вече намалени стоки и бебешки млека и храни) www.benu.bg, и е валиден до 14.09.
  5. Ограничения: Служители и партньори на „БЕНУ България“ ЕООД и техните семейства не могат да участват в играта.
  6. Лични Данни: Участието в играта предполага доброволно предоставяне на лични данни. Те ще бъдат обработвани в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR).
  7. Промени в Условията: Организаторът си запазва правото да променя условията на играта по всяко време.
  8. Заверка и Заключение: Участието в играта е доказателство, че участникът е прочел, разбрал и приел настоящите общи условия.